UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

nawierzchnia

 

LUMINESCENCYJNE POWŁOKI NAWIERZCHNIOWE

Przeznaczeniem luminescencyjnych powłok nawierzchniowych jest poprawa bezpieczeństwa przez zwiększenie widoczności nawierzchni w nocy bez użycia energii elektrycznej. Produktem fi nalnym są bardzo cienkie warstwy ścieralne (o grubości < 5,0 mm), które „świecą” w ciemności oraz charakteryzują się bardzo dobrze rozwiniętą teksturą.
Luminescencyjne powłoki nawierzchniowe znajdują zastosowanie w budowie ciągów rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, kładek dla pieszych, alei w parkach, nawierzchni placów zabaw i boisk.

 

ZASADA TECHNOLOGII

Technologia luminescencyjnych powłok nawierzchniowych opiera się na zjawisku fotoluminescencji czyli zdolności do pochłaniania energii świetlnej i następnie emitowania jej w postaci światła widzialnego (VIS) w wyniku stopniowego „uwalniania” zmagazynowanej energii. Zastosowane substancje fotoluminescencyjne to luminofory nowej generacji o długim okresie emisji promieniowania.
Luminofory użyte do luminescencyjnych powłok nawierzchniowych są bezpieczne w użyciu, nietoksyczne i nieradioaktywne. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego składu oraz technologii produkcji, przeciętny czas „efektywnego świecenia” stanowi do 12 godzin, a czas, w którym mogą efektywnie pracować wynosi nawet 20 lat.
Luminescencyjne powłoki nawierzchniowe powstają w technologii „na zimno” dzięki zastosowaniu odpowiedniej konfi guracji różnych rodzajów żywic oraz odpowiedniej mieszanki kruszyw luminescencyjnych, zawierających w swoim składzie luminofory.

 

BEZPIECZEŃSTWO

• Całkowita widoczność nawierzchni w nocy (efekt świecenia”) – luminescencja
• Bardzo dobra widoczność nawierzchni w dzień lub podczas opadów deszczu dzięki zastosowaniu dowolnego koloru żywic
• Bardzo dobrze rozwinięta tekstura nawierzchni mająca zasadniczy wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu
• Zdolność do odprowadzania wody z powierzchni

 

EKONOMIA

• Generowanie oszczędności dla Inwestorów poprzez eliminację oświetlenia ciągów pieszych, rowerowych i miejsc niebezpiecznych
• „Drugie życie” poprzez rewitalizację istniejących ciągów pieszych i rowerowych

 

EKOLOGIA

• Całkowita eliminacja zużycia energii elektrycznej
• Brak ingerencji w naturalne środowisko – bez jakiegokolwiek okablowania, transformatorów, latarni
• Ograniczenie nadmiernej emisji termicznej
• Nie oddziałuje na zwierzęta z naturalnego otoczenia